Euro palety

EUROpalety usnadňují manipulaci se zbožím i přepravu zboží na paletách. Jejich velkou předností je čtyřcestnost, která umožňuje manipulovat s europaletou  ze všech 4 stran. Europalety mají přesně definované rozměry, hmotnost i nosnost tak, aby byly splněny předpisy Mezinárodní železniční unie UIC i předpisy European Pallet Association EPAL.  

Europalety jsou certifikované, standardizované a tepelně ošetřené dle IPPC. Mezi jejich silné stránky patří odolnost, čtyřcestnost, snadná stohovatelnost, spolehlivost, jednoduchost a maximální praktičnost. 

Rozměr europalety je 1200 × 800 × 144 mm, hmotnost se pohybuje od 20 kg do 24 kg dle vlhkosti dřeva.

Nosnost jedné europalety je až 2 tuny, a to v případě, pokud je náklad celistvý, celou plochou doléhá na europaletu a rovnoměrně ji zatěžuje.